Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı'nın amacı (tezli ve tezsiz), öğrencileri küreselleşme ve uluslararası ilişkiler disiplininde kuramsal bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece öğrencilere, uluslararası alanda yer alan gelişmeleri teorik temelde araştırma ve analiz etme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir.

Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı dersleri uluslararası ilişkiler alanında araştırma yapma yeteneği ve bilgi üretiminin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu sebeple programa kayıtlı öğrencilerin bilimsel yayınları takip ederek uluslararası alanda gerçekleşen gelişmeleri anlama, yorumlama, izah etme ve eleştirme kapasiteleri gelişebilmektedir.

Programda Türkçe ve İngilizce tezli ile Türkçe tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Tezli programlara kayıtlı öğrenciler ders döneminde edindikleri bilgi birikimi çerçevesinde akademik tez çalışması tamamlamakla yükümlüdürler. Tezsiz programda kayıtlı olan öğrenciler ise Bitirme Projesi tamamlamaktadır.